TS. Hoàng Việt Hà

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia

Trình độ học vấn:


  • 2008:  Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia
  • 1997: Thạc sỹ Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  • 1995: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội


Quá trình công tác:


  • 2015 – nay: Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh – Trường ĐH FPT
  • 4/2015 – nay: Giám đốc điều hành (COO) Tập đoàn FPT
  • 2011 – 1/2015: Giám đốc điều hành (COO) Tập đoàn Bảo Việt
  • 2012 – 2016: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần tin học HIPT
  • 2013 – 2017: Thành viên HĐQT Công ty Tái Bảo hiểm Quốc Gia
  • 2010 – nay: giảng dạy cho nhiều trường ĐH như Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Thương mại…


Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh  thành thạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *