TS. Nguyễn Việt Thắng

Học vấn


      2010-2014 : Tiến sỹ Kinh tế


      2004-2006 : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)


      1999-2001 : Cử nhân Luật (văn bằng 2)


      1985-1989 : Cử nhân Kinh tế và Quản trị  


 Chuyên môn & Kinh nghiệm


      2009 – nay : Phó Hiệu trưởng Đại học FPT; Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh FSB


      2008 – nay : Thành viên Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn FPT


      2014 – 2016 : Giám đốc Khối Liên kết Quốc tế (FAI), Đại học FPT


      2008 – 2010 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Tiên Phong (TPBank)


      1995 – 2013 : Kế toán trưởng; Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc Gia Hà nội


      1992 – 1999 : Kiểm soát tài chính; Phó Ban tài chính Tập đoàn FPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *