Menu

Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh SeMBA

Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT vừa ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh SeMBA với những cải tiến chưa từng có so với các chương trình MBA trước đây tại Việt Nam.

 STEM-MBA là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Đại học FPT nghiên cứu xây dựng, triển khai và cấp bằng. Chương trình STEM-MBA được thiết kế nhằm chuẩn bị cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm thực tế về quản trị để dẫn đầu trong việc thích nghi với sự biến đổi nhanh trên thế giới ngày nay. Đặc biệt hơn, trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chương trình STEM-MBA mang lại cho người học những kiến thức và kỹ năng cập nhật nhất để có thể phát triển trong kỷ nguyên số nơi công nghệ có thể giúp giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản trị. 

Thông qua các hoạt động networking, học viên sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ kinh doanh với cộng đồng học viên toàn quốc.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình nhằm đào tạo và phát triển các nhà lãnh đạo có tư duy sáng tạo, khả năng đưa ra các giải pháp kinh doanh sáng tạo và quản lý dự án hiệu quả trong môi trường ứng dụng công nghệ cao. Chương trình STEM MBA hướng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội. Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên có thể:

Kiến thức về Kinh doanh: Nắm được kiến thức chuyên sâu về Quản trị áp dụng tư duy đột phá và khả năng làm việc độc lập, phát hiện, xây dựng giải pháp và ra quyết định giải quyết các vấn đề quản trị.

 Năng lực STEM: Phát triển các kỹ năng trong việc tối ưu hóa công nghệ và phân tích dữ liệu để áp dụng thực tiễn vào việc Quản trị bản thân và doanh nghiệp.

-  Kỹ năng quản lý: Thành thạo các kỹ năng áp dụng khoa học công nghệ và phân tích về quản trị để ra quyết định chiến lược và quản trị hiệu quả. 

Tư duy lãnh đạo: Có tư duy lãnh đạo và chiến lược với những hiểu biết sâu sắc về phân tích, công cụ quản trị và xu hướng công nghệ để phát triển hoạt động trong doanh nghiệp. Giúp học viên định hình phong cách lãnh đạo cần có kỹ năng về khóa học công nghệ và phân tích để tự tin lãnh đạo trong kỷ nguyên số.

Năng lực toàn cầu:  Đáp ứng được năng lực toàn cầu mà một nhà quản trị cần có để tự tin với những kỹ năng và tư duy đổi mới có thể làm việc trong môi trường toàn cầu.

1. Thời gian học:

– Học tập trung tại các cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ

– Thời gian học: Các buổi tối trong tuần hoặc Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần

2. Xét tuyển đầu vào:

3. Thời gian đào tạo: 18 tháng

Xem thông tin chi tiết chương trình và Đăng Ký nhận tư vấn tại: Chương trình SeMBA

Xem quyết định cấp phép đào tạo của Bộ Giáo Dục và Mẫu Bằng tốt nghiệp: Tại Đây

Hotline: 0932.939.981

Các bài viết khác