Đội ngũ giảng viên

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – SeMBA

ts. phạm quang ngọc
Chuyên gia nghiên cứu ngân hàng phát triển châu á, GV bộ môn Khởi nghiệp và sáng tạo fsb

TS. NGUYỄN VĂN THĂNG LONG
Quản lý cấp cao Ascott International Management, GV Bộ môn Quản trị Marketing

TS. ĐOÀN THỊ THANH HƯƠNG
Nguyên Phó GĐ trung tâm vốn Agribank, Trưởng Bộ môn Marketing tại FSB

TS. ĐÀO PHƯƠNG BẮC
GV Bộ môn Quản trị dự án, Quản trị tổ chức và Nguồn nhân lực tại FSB

TS. NGÔ VĂN CẨM
GV MBA Trường Texas Hoa Kỳ, GV Bộ môn Lãnh đạo chuyển đổi số tại FSB

TS. NGUYỄN CHÍ BÌNH
GĐ Chiến lược và kinh doanh Tập đoàn MAN Automobile Asia Pacific LTD, GV bộ môn Quản trị doanh nghiệp tại FSB

TS. HOÀNG VIỆT HÀ
Giám đốc Swinburne Việt Nam, GV bộ môn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Quản trị doanh nghiệp tại FSB

TS. ĐỖ TIẾN LONG
Chuyên gia tư vấn quản lý, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn Guidea, GV Bộ môn Quản trị tổ chức và Nguồn nhân lực tại FSB

Đội ngũ giảng viên

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
KỸ THUẬT PHẦN MỀM – MSE

TS. NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

1993: Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Tổng hợp TP.HCM
 
1995: Thạc sĩ Công nghệ thông tin CNAM Paris, Pháp
 
1998: Tiến sĩ Công nghệ thông tin CNAM Paris, Pháp

PGS.TS. PHAN DUY HÙNG

Từ 2005 đến 2008: Tiến sĩ Học viện Công nghệ Grenoble, Pháp. Khoa: Tín hiệu, Hình ảnh, Giọng nói, Viễn thông (Chuyên ngành nhận dạng & xử lý tín hiệu)
 
Từ 1996-2001, 2001-2003: Sinh viên, Thạc sĩ Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
06/2015: MiniMBA tại Trường Kinh doanh FPT (FSB)

TS. HÀ TUẤN ANH

2003: Tiến sĩ Hệ thống tin Đại học Công nghệ Swinburne, Australia
 
1998: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Công nghệ Swinburne, Australia
 
1997: Ký sư công nghệ lọc dầu Đại học Dầu khí Cu Ba (Liên Xô)