Quyết định của bộ giáo dục về việc cho phép Đại học FPT đào tạo thạc sĩ kỹ thuật phần mềm (MSE)

Quyết định số: 1505/QĐ-BGDĐT ngày 25/04/2013 về việc cho phép trường Đại học FPT đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm trình độ thạc sĩ:

[contact-form-7 id=”760″]