TS. Hoàng Trung Dũng

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Quản lý thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng/ Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp.

Trình độ học vấn:


  • 2009: Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp
  • 2004: Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế, ĐH Tổng hợp Francois Rabelais de Tours, Pháp
  • 2002: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương HN


Kinh nghiệm công tác:


  • 2010 – nay: Quản lý, Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng
  • 2011 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Công ty CP Tư vấn và Thương mại AIDA VN
  • 2011 – nay: Giảng viên, Viện Quản trị kinh doanh, Đại học FPT (FSB)
  • 2011 – 2012: Thành viên HĐQT, Công ty CP Quản trị nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
  • 2008 – 2012: Giám đốc khối Quản lý nhân tài, Ngân hàng TMCP Hàng hải VN (Maritime Bank)
  • 2006 – 2008: Thành viên HĐQT, Công ty CP Đầu tư, xây dựng và thương mại Phú Hưng
  • 2002 – 2006: Giảng viên, ĐH Ngoại thương, HN


Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *