Đại học FPT đạt chuẩn quốc tế ACBSP ngành Quản trị Kinh doanh

ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs – Hội đồng kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh) là tổ chức kiểm định nhằm đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo liên quan đến kinh doanh tại các cơ sở giáo dục. ACBSP cùng với AACSB là hai tổ chức kiểm định chuyên ngành kinh doanh có uy tín nhất tại Mỹ.


Để đạt chứng nhận chất lượng giáo dục, Đại học FPT phải vượt qua nhiều quy trình kiểm định chặt chẽ về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, quy trình quản lý, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… theo quy chuẩn do ACBSP quy định.


Cụ thể, Đại học FPT đảm bảo đạt được 6 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí cấp 1 và 61 tiêu chí cấp 2, liên quan đến: Công tác lãnh đạo; Hoạch định chiến lược; Sinh viên và các bên có liên quan; Đo lường và phân tích chuẩn đầu ra và năng lực sinh viên; Cán bộ và giảng viên; và Tổ chức đào tạo.Việc đạt chuẩn kiểm định  ACBSP cho ngành Quản trị kinh doanh Đại học FPT là minh chứng khách quan thể hiện chất lượng đào tạo của Đại học FPT. Sự kiện cũng thúc đẩy khối ngành Quản trị kinh doanh của Đại học FPT liên tục cải tiến, mang lại chất lượng chương trình đào tạo vượt trội, tương đồng với các trường đào tạo khối ngành kinh doanh hàng đầu trên thế giới cho sinh viên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *