Menu

ThS. Bùi Xuân Phong

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Chuyên gia tư vấn độc lập

Trình độ học vấn:

  • 2005: Thạc sĩ QTKD, AIT Bankok (Thái Lan)
  • 2003: Kỹ sư Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 1994: Cử nhân Luật Kinh tế, Đại học Luật Hà Nội
  • 2003 – nay: Được cấp các chứng chỉ về Quản trị rủi ro, Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất tinh gọn, Quản lý an toàn bảo mật thông tin, Phát triển năng lực chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng nâng cao

Kinh nghiệm công tác: 

  • 12/2010 – nay: Giảng viên , Viện Quản trị Kinh doanh (FSB) – ĐH FPT
  • 2005 – nay: Chuyên gia tư vấn độc lập

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

Các bài viết khác