Menu

Trương Thị Phượng

CEO

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng và Thương Mại Song Gia Phú

Chương trình giúp tôi mở rộng tầm nhìn, hệ thống hóa những kiến thức chuyên sâu kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn cao về bối cảnh thị trường nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng, tạo nền tảng vững chắc giúp tôi nhìn nhận và xử lý vấn đề đa chiều.

Các bài viết khác