Trương Thị Phượng

Chương trình giúp tôi mở rộng tầm nhìn, hệ thống hóa những kiến thức chuyên sâu kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn cao về bối cảnh thị trường nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng, tạo nền tảng vững chắc giúp tôi nhìn nhận và xử lý vấn đề đa chiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *