Bùi Minh Sang

Mục tiêu là cải thiện tầm nhìn và học hỏi khả năng quản trị – vận hành doanh nghiệp, nghiên cứu chương trình của FSB thì thấy khá phù hợp, đa dạng, có những anh chị có kiến thức chuyên môn rất tốt, nên có cơ hội để học hỏi và nghe chia sẻ. Có kiến thức thực tế đa dạng, nhiệt tình trong giảng dạy. Khá phù hợp với thực tế thời đại, không quá lý thuyết. Các bạn Mama rất trẻ và nhiệt tình xinh nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *