Trần Khoa Nho

Khi tham gian khóa học MBA của FSB tôi nhận được những kiến thức quản trị cập nhật được đào tạo bài bản, chuyên sâu cùng với phương pháp giảng dạy tương tác nhiều chiều kết hợp các bài tập tình huống thực tiễn. Điều đó, giúp tôi vận dụng hiệu quả ngay trong công việc hiện tại của mình. Đồng thời, khóa học còn giúp tôi kết nối tốt với cộng đồng học viên, mối quan hệ được mở rộng và thân thiết. Từ đó, chúng tôi có thể hợp tác và cùng phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *