Vinh danh học viên xuất sắc kỳ Fall 2023

Vừa qua, Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT đã tổ chức vinh danh học viên Thạc sĩ có thành tích xuất sắc đến từ các chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA)Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) tại 4 cơ sở trên cả nước. 

Tại cơ sở Hà Nội, đã có 12 học viên MBA và 1 học viên MSE được trao các danh hiệu xuất sắc, bao gồm:

Danh hiệu Best Student of Fall Semester 2023 (Học viên Xuất sắc Nhất kỳ của cả 4 miền):

Học viên Lê Thị Hồng Tươi (SEM.09HN)

Danh hiệu Best Student of Fall Semester 2023 (Học viên Xuất sắc Nhì kỳ của cả 4 miền): 

Học viên Trần Thị Ngọc (GEM.12HN)

Danh hiệu Golden Key Student:

 • Học viên Nguyễn Thị Hồng Vân (GEM.12HN)
 • Học viên Phùng Quang Huy (SEM.09HN)
 • Học viên Tạ Nguyệt Minh (GEM.14HN)
 • Học viên Lê Việt Hưng (GEM.14HN)

Danh hiệu Champion Award (Học viên xuất sắc nhất lớp):

 • Học viên Lưu Thị Lệ Thuý (GEM.12HN)
 • Học viên Trần Trọng Nam (GEM.13HN)
 • Học viên Nguyễn Bá Phước (SEM.09HN)
 • Học viên Khuất Cao Khuê (SEM.08HN)
 • Học viên Lê Ngọc Long (MSE.13HN)

Danh hiệu The Most Progressive Student (Học viên bứt phá lớp): 

 • Học viên Nguyễn Phương Linh (GEM.12HN)
 • Học viên Lê Hoàng Đạt (GEM.13HN)

Tại cơ sở TP.HCM, có 10 học viên MBA và 3 học viên MSE được trao thưởng xuất sắc, bao gồm:

Danh hiệu Golden Key Student:

 • Học viên Phạm Hữu Vinh (GEM.10HCM)
 • Học viên Đỗ Lĩnh (GEM.10HCM)
 • Học viên Phan Quốc Cường (GEM.10HCM)
 • Học viên Trương Thị Lệ Xuân (GEM.11HCM)
 • Học viên Lâm Bảo Tính (GEM.11HCM)
 • Học viên Nguyễn Đức Minh Quân (MSE.12HCM)
 • Học viên Nguyễn Kim Kha (MSE.12HCM)

Danh hiệu Champion Award:

 • Học viên Đỗ Lĩnh (GEM.10HCM)
 • Học viên Thái Thị Phương (GEM.11HCM)
 • Học viên Nguyễn Châu Bích Tuyền (SEM.10HCM)
 • Học viên Nguyễn Thị Thu Trang (SEM.11HCM)

Danh hiệu The Most Progressive Student:

 • Học viên Trần Thanh Thuý (GEM.10HCM)
 • Học viên Mã Hoàng Nhật Phi (MSE.12HCM)

 

 

Tại cơ sở Đà Nẵng, có 5 học viên MBA nhận được danh hiệu xuất sắc gồm:

Danh hiệu Champion Award:

 • Học viên Đặng Thị Thanh Thiện (GEM.14DN)
 • Học viên Nguyễn Lê Văn Quân (SEM.12DN)

Danh hiệu Golden Key Student: 

 • Học viên Lê Việt Hưng (GEM 14.DN)
 • Học viên Tạ Nguyệt Minh (GEM.14DN)

Danh hiệu The Most Progressive Student:

Học viên Đỗ Văn Hanh (GEM.14DN)

 

 

Tại cơ sở Cần Thơ, có 6 học viên MBA được vinh danh gồm:

Danh hiệu Golden Key Student:

 • Học viên Lê Cẩm Hoàng Tuấn (SEM13.CT)
 • Học viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên (GEM.15CT)
 • Học viên Mạc Huy Hoàng (GEM.15CT)

Danh hiệu Champion Award:

 • Học viên Nguyễn Thị Hồng Ánh (GEM.15CT)
 • Học viên Nguyễn Trung Kiên (SEM.13CT)

Danh hiệu The Most Progressive Student:

Học viên Trương Minh Khoa (GEM.15CT)

Vinh danh học viên xuất sắc là một hoạt động thường kỳ của FSB của nhằm ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực học tập, hoạt động tập thể của học viên đnag theo học các chương Thạc sĩ. Thông qua đó thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời, cống hiến hết mình của mỗi cá nhân và xây dựng môi trường học tập tích cực.

Chúc mừng các học viên được vinh danh trong kỳ Fall năm 2023. Hy vọng sự vinh danh của Viện Quản trị & Công nghệ FSB sẽ trở thanh là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho các học viên trên hành trình học tập, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển của cộng đồng và quốc gia.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *