Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA chuyên ngành Marketing

Ngày nay không một doanh nghiệp nào tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không tiến hành các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường. Có hiểu được thị trường thì các doanh nghiệp mới có thể lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Khi đó marketing trở thành yếu tố then chốt để giúp doanh nghiệp trường tồn và vững mạnh bên cạnh các yếu tố khác sản xuất, tài chính, nhân sự, lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp. Chương trình giúp người học nắm được cách thức quản trị và vận hành nói chung, còn có hiểu biết sâu về lĩnh vực marketing, biết cách phân tích thị trường, hiểu được quy trình quản trị bán hàng, cũng như nắm bắt được tâm lý, hành vi người mua hàng … Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành marketing phù hợp với xu hướng và nhu cầu của người học trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, thông qua đó người học có khả năng nhìn nhận một cách bao quát những vấn đề về kinh tế, quản trị trong doanh nghiệp và có thể hiểu và xử lý các vấn đề phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp
  • Cung cấp những kiến thức cốt lõi trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng, e-marketing, tiêu dùng, thương hiệu và truyền thông marketing tích hợp
  • Cung cấp các công cụ quản lý hữu hiệu, các kiến thức nâng cao kỹ năng chuyên môn để nắm bắt, phản hồi diễn biến thị trường
  •  Trang bị những tư duy mới nhất về chiến lược quản trị marketing
  • Kết thúc khóa học, học viên có thể trở thành những nhà quản trị marketing, truyền thông giỏi, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức, doanh nghiệp trong ngành công nghiệp khác nhau.

Khung chương trình

Nhóm kiến thức

 

Mã môn học

 

 

Tên học phần

 

 

Số tín chỉ

 

 

Kiến thức chung

 

 

 

 

Triết học

 

 

4

 

 

Kiến thức cơ sở (ngành QTKD)

 

 

 

 

Kinh tế trong hội nhập toàn cầu

 

 

3

 

 

 

 

Quản trị tổ chức và nhân sự

 

 

3

 

 

 

 

Kế toán quản trị

 

 

3

 

 

 

 

Tài chính doanh nghiệp

 

 

3

 

 

 

 

Quản trị Marketing trong kỉ nguyên số

 

 

3

 

 

Kiến thức chuyên ngành – bắt buộc

 

 

 

 

Kinh doanh điện tử và nền kinh tế chia sẻ

 

 

3

 

 

 

 

Phân tích số liệu và dự báo thị trường – ứng dụng dữ liệu lớn

 

 

3

 

 

 

 

Quản trị bán hàng

 

 

3

 

 

Kiến thức chuyên ngành – tùy chọn

 

 

 

 

Hành vi người tiêu dùng

 

 

3

 

 

 

 

Quản trị truyền thông và thương hiệu thời đại 4.0

 

 

3

 

 

 

 

Quản trị chiến lược

 

 

3

 

 

 

 

Các hội thảo về quản trị

 

 

5

 

 

Bổ trợ nghiên cứu luận văn

 

 

 

 

Phương pháp luận nghiên cứu

 

 

3

 

 

Luận văn

 

 

 

 

 

 

15

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

60

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *