FSB Vinh danh Học viên xuất sắc tiêu biểu Kỳ FALL 2022 – cơ sở Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh

FSB xin chúc mừng các học viên có tên trong danh sách khen thưởng dưới đây:

1. Tại FSB cơ sở Hà Nội

Danh hiệu Golden Key Students

Học viên Lê Thị Hương Giang (GXM#01HN

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hn-certificate-golden-key-students-02-1-.png

Học viên Trịnh Thị Hà My (MSE#10HN)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hn-certificate-golden-key-students-01-1-.png

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp

Học viên Đỗ Thị Thanh Thủy (GXM#01HN)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hn-certificate-champion-award-01-2-.png

Học viên Đỗ Hải Bình (MSE#10HN)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hn-certificate-champion-award-02-1-.png
2. Tại cơ sở TP Hồ Chí Minh

Danh hiệu Golden Key Students

Học viên Bành Chí Hồng (GEM#02HCM)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hcm-certificate-golden-key-students-01-1-.png

Học viên Nguyễn Thị Phương Loan (GEM#02HCM)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hcm-certificate-golden-key-students-02-1-.png

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:

Học viên Nguyễn Thị Thiền (GEM#02HCM)https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hcm-certificate-champion-award-01-1-.png

Học viên Phạm Quang Việt (MSE#11HCM)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-hcm-certificate-champion-award-02-1-.png
3. Tại FSB cơ sở Đà Nẵng

Danh hiệu Golden Key Students:

Học viên Nguyễn Lê Thanh Quyên (GEM#09DN)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-dn-certificate-golden-key-students-01-2-.png
Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:

Học viên Trần Hà Mỹ Lợi (GEM#09DN)

https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-dn-certificate-champion-award-01-2-.png

4. Tại FSB cơ sở Cần Thơ

Danh hiệu Golden Key Students:

Học viên Võ Cao Giới (GEM#08CT)
https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-dn-certificate-golden-key-students-01-1-.png

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:

Học viên Nguyễn Thị Thu Thảo (GEM#08CT)
https://caohoc.fsb.edu.vn//wp-content/uploads/2023/08/fsb-dn-certificate-champion-award-01-1-.png

Vinh danh Học viên xuất sắc tiêu biểu theo học kỳ & hàng năm là hoạt động thường kỳ/thường niên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT. Không chỉ biểu dương những học viên đã có thành tích vượt bậc, Ban lãnh đạo Viện hi vọng đây cũng là cơ hội để toàn bộ học viên cả 4 cơ sở FSB trên cả nước tiếp tục thi đua rèn luyện và bứt phá trong học tập. FSB luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các học viên có thể phát huy kiến thức, tài năng cùng lòng nhiệt thành của mình, góp sức vào sự phát triển của quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *