THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ KỸ THUẬT PHẦN MỀM (MSE) – ĐẠI HỌC FPT NĂM 2024

Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm năm 2024 theo các nội dung sau: 

 1. Mục tiêu và hình thức đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học FPT cung cấp cho người học các kiến thức nâng cao về lý thuyết cũng như thực tiễn của kỹ thuật phần mềm trong các lĩnh vực mạng Internet kết nối vạn vật (IoT) và Phân tích dữ liệu (Data Analytics). Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo ra:

 • Các chuyên gia trong lĩnh vực IoT có nền tảng kỹ thuật tốt, có khả năng vận hành, ứng dụng, thiết kế và phát triển được các hệ thống từ hạ tầng, dịch vụ phần mềm, các nền tảng phần mềm, giao thức, mạng cùng với phương pháp luận hiện đại trong lĩnh vực IoT.
 • Hoặc những chuyên gia có khả năng khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu số, có hiểu biết về quản trị dự án phần mềm để xây dựng thành công các hệ thống phần mềm thông minh phù hợp với xu hướng thời đại kinh doanh số.

Hình thức đào tạo: Chính quy

 1. Điều kiện dự tuyển:

Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với các ngành không phù hợp cần hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức trước khi xét dự tuyển.

 1. Điều kiện văn bằng, bổ sung kiến thức:

3.1. Điều kiện về văn bằng:

– Những thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên các ngành thuộc mã ngành 74801 và 74802 theo thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 bao gồm: Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện tử – Truyền thông; Tin học quản lý được đăng ký xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp;

– Những thí sinh tốt nghiệp đại học loại trung bình, trung bình khá các ngành thuộc mã ngành 74801 và 74802 theo thông tư 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 bao gồm Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử – Truyền thông; Tin học quản lý và các thí sinh tốt nghiệp ngành khác phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký mới đủ điều kiện xét tuyển.

3.2. Bổ sung kiến thức:

– Những thí sinh tốt nghiệp các ngành gần với chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm như Toán tin học; Sư phạm tin học; Tin học công nghiệp; Toán ứng dụng; Cơ tin; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá; Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử phải học bổ sung kiến thức trước khi xét tuyển. Gồm 3 môn (09 tín chỉ) như sau:

STT                   Tên môn Số tín chỉ
1 Lập trình C 3
2 Lập trình hướng đối tượng 3
3 Nhập môn kỹ thuật phần mềm 3

– Những thí sinh là công dân nước ngoài có nguyện vọng theo học thạc sĩ tại trường Đại học FPT sẽ được Hiệu trưởng căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo để xét tuyển.

3.3. Điều kiện về năng lực ngoại ngữ:

– Thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Ngôn ngữ nước ngoài được chấp thuận là một trong 6 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật.

– Cụ thể, thí sinh phải thỏa mãn một trong các điều kiện về đầu vào ngoại ngữ dưới đây:

 • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài.
 • Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định theo Phụ lục của Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Chi tiết dưới đây:

a, Phụ lục theo thông tư 23/2021/TT-BGDĐT

b, Chứng chỉ Aptis được công nhận theo QĐ: 925/QĐ-BGDĐT ngày 31/03/2023

Điều 2: Mức độ tương đương cụ thể như sau

KNLNNVN Aptis ESOL
Sơ cấp Bậc 1 A1
Bậc 2 A2
Trung cấp Bậc 3 B1
Bậc 4 B2
Cao cấp Bậc 5 C1
Bậc 6 C2

 

3.4. Bằng đại học nước ngoài:

Bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng gồm:

– Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

– Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng ngân sách Nhà nước;

– Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) có hiệu lực thi hành.

 1. Quy trình xét tuyển:

4.1. Xét tuyển thẳng và vòng phỏng vấn xét tuyển.

– Những thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và đủ điều kiện đăng ký xét tuyển được xét tuyển thẳng;

– Những thí sinh tốt nghiệp đại học loại trung bình, trung bình khá và đủ điều kiện đăng ký xét tuyển cần phải tham gia vòng phỏng vấn xét tuyển;

4.2. Quy trình vòng phỏng vấn.

– Bước 1 (Chấm điểm hồ sơ): Ban đánh giá xét tuyển trình độ thạc sĩ đánh giá năng lực học tập và nghiên cứu của thí sinh thông qua hồ sơ đăng ký xét tuyển thạc sĩ; kết quả học tập ở trình độ đại học; trình độ tiếng Anh; thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có là một lợi thế).

– Bước 2 (Phỏng vấn): Nội dung phỏng vấn bao gồm: Kiến thức chuyên môn, năng lực nghiên cứu, kỹ năng sáng tạo, làm việc độc lập… Các thành viên của hội đồng phỏng vấn đánh giá theo các tiêu chí và thang điểm do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) quy định.

– Bước 3 (Tổng kết điểm đánh giá): Thư ký Ban xét tuyển tổng hợp, lập danh sách thí sinh tuyển thẳng; thí sinh tham gia vòng phỏng vấn (gồm điểm hồ sơ và điểm phỏng vấn).

4.3. Tiêu chí trúng tuyển:

– Thí sinh tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên đáp ứng đủ các yêu cầu hồ sơ xét tuyển như mục 07 của thông báo này sẽ được xét hồ sơ tuyển thẳng.

– Thí sinh tối nghiệp loại Trung bình – Khá; loại Trung bình: Ngoài các yêu cầu hồ sơ như mục 07 của thông báo này cần đạt điểm phỏng vấn tối thiểu 60/100 điểm.

 1. Thông tin tuyển sinh:

– Lệ phí hồ sơ và xét tuyển : 600.000 VNĐ/thí sinh

– Phí học bổ sung kiến thức : 500.000 VNĐ/môn

– Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển dự kiến trước ngày:

 • Đợt 1: 01/05/2024
 • Đợt 2: 01/09/2024
 • Đợt 3: 01/12/2024

– Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Quản trị & Công nghệ FSB

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến):

Ngành Kỹ thuật phần mềm: 200 chỉ tiêu

 1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm các loại giấy tờ sau:

– 01 Phiếu đăng ký xét tuyển với thông tin theo mẫu của trường (sử dụng mẫu điền online);

– 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;

– 01 bản công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học (theo bằng đại học);

– 01 bản công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

– 01 bản công chứng; hoặc bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện;

– Lệ phí tuyển sinh (theo qui định);

– Các thí sinh có bằng và bảng điểm đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt; và có xác nhận công nhận văn bằng do Cục quản lý chất lượng Bộ giáo dục Việt Nam cấp.

 1. Thời gian xét tuyển và gửi giấy báo nhập học

– Kỳ xét tuyển sinh được tổ chức vào thời gian dự kiến:

 • Đợt 1: Từ 01 – 15/05/2024
 • Đợt 2: Từ 01 – 15/09/2024
 • Đợt 3: Từ 01 – 15/12/2024

– Khóa học dự kiến khai giảng sau các đợt xét tuyển trong vòng 15 ngày – Lịch khai giảng chi tiết sẽ thông báo tới các thí sinh trúng tuyển.

– Lịch học: Tối thứ 3 – 5 và Chiều thứ 7

– Thời gian học: Sáng 09:00 – 12:00; Chiều 13:30 – 16:30; Tối 18:00 – 21:00

 1. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

VIỆN QUẢN TRỊ & CÔNG NGHỆ FSB – TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Website: http://caohoc.fpt.edu.vn/

Tại Hà Nội Nhà C, Tòa nhà Việt Úc, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Email: mba.hn@fsb.edu.vn

Tại HCM Lầu 6, Cao ốc Thiên Sơn, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Email: mba.hcm@fsb.edu.vn

Tại Đà Nẵng Tòa nhà Đại học FPT, Đường số 1, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Email: mba.dn@fsb.edu.vn

Tại Cần Thơ Tầng 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Cần Thơ, 160 Đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Email: mba.ct@fsb.edu.vn

Điện thoại HOTLINE: 093 293 9981

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *