Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA chuyên ngành tài chính ngân hàng

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành tài chính – ngân hàng cung cấp kiến thức tổng quan về quản trị doanh nghiệp, đồng thời những kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Chương trình được thiết kế dành riêng cho lãnh đạo, quản lý trong ngành tài chính – ngân hàng, giám đốc doanh nghiệp phụ trách tài chính hoặc cán bộ quản lý hoặc trong các tổ chức tài chính tín dụng, các ngân hàng, doanh nghiệp. Điểm nhấn của chương trình là đẩy mạnh học tập thực tế tại các ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm đảm bảo cho học viên có cơ hội phát triển toàn diện về cả lý thuyết lẫn thực hành. Ngoài ra chương trình giúp người học nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh hiện đại (CMCN 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế…)

Mục tiêu đào tạo

Cung cấp những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, thông qua đó người học có khả năng nhìn nhận một cách bao quát những vấn đề về kinh tế, quản trị trong doanh nghiệp và có thể hiểu và xử lý các vấn đề phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Cung cấp những kiến thức cốt lõi trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, giúp người học có thể phân tích và đánh giá được các hoạt động tại tổ chức tài chính theo đúng bản chất

Trang bị những kiến thức hiện đại nhất về những yếu tố đang tác động mạnh đến môi trường hoạt động của lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng giúp người học có đủ căn cứ để xác định lại lại cách ứng xử và định hướng những hoạt động trong bối cảnh mới thông qua các môn học chuyên ngành và hội thảo quản trị

Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh hiện đại (CMCN 4.0, hội nhập KTQT…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *