Giới thiệu môn học: Quản trị tổ chức & Nguồn nhân lực 4.0

Quản trị tổ chức & Nguồn nhân lực 4.0 là học phần đầu tiên và quan trọng trong khung chương trình STEM MBA tại Đại học FPT, bao gồm 10 buổi học.

Sau đây là thông tin chi tiết về môn học được giới thiệu bởi giảng viên TS. Trần Quang Huy – Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT.

Mục tiêu môn học

Yếu tố STEM trong môn học:

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhập trong bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *