Menu

Giảng Viên

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Quản lý thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng/ Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp.
 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia
 • Đội ngũ “thầy lớn” truyền đạt “tri thức lớn”, “thực tiễn lớn”

  Đội ngũ “thầy lớn” truyền đạt “tri thức lớn”, “thực tiễn lớn”

  Biết chọn một người thầy tốt đã là bước đầu tiên để đi đến thành công. Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT có đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước là những người có kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm kinh doanh và hiểu biết về đặc thù văn hóa. Giảng viên, nhân viên, hội đồng cố vấn, các cựu học...