Menu

Thông tin tuyển sinh

 • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh cao cấp SeMBA

  Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh cao cấp SeMBA

  SeMBA là chương trình MBA cao cấp được Viện Quản trị & Công nghệ FSB triển khai với mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo đẳng cấp châu Á.  Học viên được học những kiến thức quản trị mới nhất của thế giới và thu nhận được nhiều bài học thực tiễn của các doanh nhân lớn, từ đó đón đầu xu thế lãnh đạo trên thương trường.
 • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh FeMBA

  Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh FeMBA

  FeMBA là chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh do Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT nghiên cứu, triển khai đào tạo và cấp bằng. Chương trình FeMBA được thiết kế hướng tới tính thực tiễn và hiện đại với những bài học cập nhật kiến thức quản trị mới nhất cùng phương pháp giảng dạy khơi gợi tư duy theo thuyết Kiến tạo của...
 • MBA chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  MBA chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  Chương trình Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics cung cấp cho người học những kiến thức quản trị tiên tiến nhất trong lĩnh vực cũng như khả năng ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại là thành tự của cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics.