Menu

Thông tin tuyển sinh

  • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh FeMBA

    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh FeMBA

    FeMBA là chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh do Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT nghiên cứu, triển khai đào tạo và cấp bằng. Chương trình FeMBA được thiết kế hướng tới tính thực tiễn và hiện đại với những bài học cập nhật kiến thức quản trị mới nhất cùng phương pháp giảng dạy khơi gợi tư duy theo thuyết Kiến tạo của...
  • Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Cao Cấp

    Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Cao Cấp

    Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT vừa ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp GxMBA - "Đẳng cấp quản trị, dẫn đầu chuyển đổi số" với những cải tiến chưa từng có so với các chương trình MBA trước đây tại Việt Nam.