Menu

Nguyễn Đăng Trung

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 36
 Bộ quốc phòng

Việc áp dụng kiến thức được học trong chương trình vào các doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần rất hiệu quả. Sau khi học MBA, học viên có cách nhìn tổng thể hơn. Cùng với đó, bạn học là các nhà quản trị giúp mở rộng các mối quan hệ. Trên cơ sở đó cùng hợp tác, học hỏi giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. 

Các bài viết khác