Menu

Lương Thúy Thuận

Trường phòng Xuất nhập khẩu

Tập đoàn Sunhouse

Học MBA là vô cùng cần thiết để hỗ trợ cho công việc cũng như bắt kịp nhịp độ phát triển của thế giới. Mặt khác việc được học hỏi những người bạn “lớn” cũng là lý do quan trọng khiến tôi ghi danh tham gia.  Những kiến thức FSB mang lại giúp tôi nâng tầm tư duy và hỗ trợ vào việc quản lý. Và tất nhiên kiến thức không chỉ được thu thập từ thầy cô giáo mà là tổng hòa rất nhiều yếu tố và môi trường.

Các bài viết khác