Menu

Hoàng Thị Ninh

Công ty CP khai thác Chế biến Khoáng sản
Xuất khẩu Thanh Hoá

Chương trình giúp tôi giao lưu và học hỏi để mở rộng tầm nhìn và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong công tác quản lý. Hơn nữa, khóa học tạo nền tảng vững chắc cho công việc giúp tôi nâng cao kiến thức về xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Các bài viết khác