Menu

Giới thiệu

  • Đội ngũ “thầy lớn” truyền đạt “tri thức lớn”, “thực tiễn lớn”

    Đội ngũ “thầy lớn” truyền đạt “tri thức lớn”, “thực tiễn lớn”

    Biết chọn một người thầy tốt đã là bước đầu tiên để đi đến thành công. Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT có đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước là những người có kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm kinh doanh và hiểu biết về đặc thù văn hóa. Giảng viên, nhân viên, hội đồng cố vấn, các cựu học...
  • FSB - Đại Học FPT - Trường đào tạo đẳng cấp quốc tế

    FSB - Đại Học FPT - Trường đào tạo đẳng cấp quốc tế

    Chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nơi, hơn bao giờ hết, cần các nhà quản lý và lãnh đạo có thể dẫn dắt doanh nghiệp đi đầu trong nền kinh tế số mang tính hội nhập quốc tế, những người có thể quản trị các doanh nghiệp hoạt động thành công trên thị trường toàn cầu.  Viện Quản trị & Công nghệ FSB tự...