Menu

Giảng Viên

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Quản lý thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng/ Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp.
 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Tiến sĩ ngành QTKD – Trường Quản trị kinh doanh Macquarie, Sydney, Australia
 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

  Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh (FSB)/ Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT   Tiến sỹ Kinh tế
 • ThS. Bùi Xuân Phong

  ThS. Bùi Xuân Phong

  Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT/Chuyên gia tư vấn độc lập
 • Đội ngũ “thầy lớn” truyền đạt “tri thức lớn”, “thực tiễn lớn”

  Đội ngũ “thầy lớn” truyền đạt “tri thức lớn”, “thực tiễn lớn”

  Biết chọn một người thầy tốt đã là bước đầu tiên để đi đến thành công. Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT có đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước là những người có kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm kinh doanh và hiểu biết về đặc thù văn hóa. Giảng viên, nhân viên, hội đồng cố vấn, các cựu học...