TS. Hoàng Trung Dũng
Menu

TS. Hoàng Trung Dũng

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Quản lý thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng/ Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp.

Trình độ học vấn:

  • 2009: Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp
  • 2004: Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế, ĐH Tổng hợp Francois Rabelais de Tours, Pháp
  • 2002: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương HN

Kinh nghiệm công tác:

  • 2010 – nay: Quản lý, Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng
  • 2011 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Công ty CP Tư vấn và Thương mại AIDA VN
  • 2011 – nay: Giảng viên, Viện Quản trị kinh doanh, Đại học FPT (FSB)
  • 2011 – 2012: Thành viên HĐQT, Công ty CP Quản trị nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
  • 2008 – 2012: Giám đốc khối Quản lý nhân tài, Ngân hàng TMCP Hàng hải VN (Maritime Bank)
  • 2006 – 2008: Thành viên HĐQT, Công ty CP Đầu tư, xây dựng và thương mại Phú Hưng
  • 2002 – 2006: Giảng viên, ĐH Ngoại thương, HN

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

Các bài viết khác