TS. Trịnh Thanh Bình
Menu

TS. Trịnh Thanh Bình

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT.

Tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh.

Các bài viết khác