Menu

Top 30

Năm 2017, Viện Quản trị & công nghệ FSB là đại diện duy nhất Việt Nam lọt vào Top 30 trong khu vực Đông Á (Far East Asia) và Top 200 thế giới về đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh toàn thời gian (MBA full time).

Năm 2017, Viện Quản trị & công nghệ FSB là đại diện duy nhất Việt Nam lọt vào Top 30 trong khu vực Đông Á (Far East Asia) và Top 200 thế giới về đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh toàn thời gian (MBA full time).

Các bài viết khác