Menu

Top 22

Với hơn 22 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, FSB có hơn 3000 học viên MBA và gần 10 ngàn nhà quản trị là lãnh đạo cao cấp, quản lý cấp trung, cán bộ nguồn... cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Với hơn 22 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, FSB có hơn 3000 học viên MBA và gần 10 ngàn nhà quản trị là lãnh đạo cao cấp, quản lý cấp trung, cán bộ nguồn... cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Các bài viết khác