Menu

Lý do 6

Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài chia làm 2 đợt, đợt 1 là các nước có sự tương đồng về kinh tế với Việt Nam; đợt 2 là các nước có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc trong khu vực .

Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại nước ngoài chia làm 2 đợt, đợt 1 là các nước có sự tương đồng về kinh tế với Việt Nam; đợt 2 là các nước có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc trong khu vực .

Các bài viết khác