Menu

Nguyễn Ngọc Trâm

Ban Công Nghệ

Tập đoàn FPT

Chương trình học ngoài giờ hành chính nên mình khá thoải mái về thời gian làm việc. Mình có thể cân bằng giừa thời gian đi học và đi làm.