Menu

Nguyễn Đức Ngọc

Team Leader
M-Biz GLOBAL COMPANY LIMITED

Do nhu cầu về công việc, mình đi học và mình rất thích chương trình học này. Khóa học này đã mang đến cho mình nhiều hướng đi mới trong thời đại xu hướng công nghệ phát triển này.