Menu

Bùi Trọng Vinh

CEO
Công ty Cổ phần Giải pháp Số VNET

Trong chương trình có những nội dung mà mình rất quan tâm như Big Data, IoT, AI. Đây là những xu hướng công nghệ mới mà mình rất thích khám phá.